نظر سنجی مشتریان


فرم نظر سنجی مشتریان بارانک


نام و نام خانوادگی (*)
شماره همراه (*)
شماره گارانتی (*)
مدل سرویس (*)
شماره فاکتور (*)
دلیل انتخاب فروشگاه (*)
میزان و کیفیت اطلاعات و توضیحات ارائه شده به شما (*)
جوابگویی مسئولین فروش به سوالات (*)
میزان زمان اختصاص داده شده توسط مسئولین فروش (*)
برخورد مسئولین فروشگاه و مسئولین فروش (*)
صداقت مسئولین فروش (*)
میزان براورده شدن انتظارات شما (*)
تا چه اندازه از قیمت ارائه شده راضی هستید (*)
نحوه برخورد مسئولین و کارکنان با مشتریان (*)
نحوه آشنایی با بارانک (*)
میزان و کیفیت اطلاعات و توضیحات ارائه شده به شما (*)
جوابگویی مسئولین فروش به سوالات (*)
میزان زمان اختصاص داده شده توسط مسئولین فروش (*)
برخورد مسئولین فروشگاه و مسئولین فروش (*)
صداقت مسئولین فروش (*)
میزان براورده شدن انتظارات شما (*)
تا چه اندازه از قیمت ارائه شده راضی هستید (*)
نحوه برخورد مسئولین و کارکنان با مشتریان (*)
نحوه برخورد پرسنل نصب و تحویل (*)
وضعیت نظافت محصول نصب شده (*)
میزان مهارت و تبحر پرسنل نصب (*)
آیا به نصاب وجه اضافی پرداخت کرده اید (*)
از این محصول در مجموع چقدر رضایت دارید (*)
کیفیت محصول با توجه به انتظارات شما چگونه بود (*)
کیفیت محصول در مقایسه با محصولات مشابه چگونه بود (*)
کیفیت بسته بندی محصولات (*)
زیبایی و ظاهر محصول (*)
میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید محصولات شرکت (*)
در صورت ارائه شکایت نحوه رسیدگی به شکایت چگونه بود (*)
به طور کلی به محصولات و خدمات شرکت چه امتیازی می دهید (*)
در صورت نارضایتی کدام بخش از فرآیند بیشترین تاثیر را در نارضایتی شما داشته است؟