استانداردها و گواهی نامه ها

کارخانه صنایع چوب بارانک تا اين لحظه مفتخر به دریافت استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت توف سارلند آلمان، تنديس برند برتر از جشنواره نشان ايراني، گواهي نامه مشتري نقره اي از هولزر آلمان، گواهي نامه رضايت مندي مشتري از VERI تركيه، گواهي نامه گارانتي و خدمات پس از فروش از VERI تركيه و تنديس نبوغ مديريت از مجمع متخصصين ايران گردیده است.

ISO-9001-2008

IMG_20160519_130205

SCYPMCYKM0315112821560

Scan10096 (466x640)

Scan10099 (640x452)

IMG_20160125_112631

Scan10052 (640x466)

Scan10053 (466x640)

Scan10054 (640x456)

Scan10094 (640x466)

Scan10095 (640x454)

850_IMG_1535-1234