کیدزلند

2022/02/22

همه چیز در مورد درخت بارانک (Baranak)

پیشگفتار با توجه به اینکه نام برند تولیدی ما، صنایع چوب بارانک (Baranak) است و بسیار دیده ام که مشتریان یا کسانی که برای اولین بار […]
2022/01/05

معماری ساده و تاریخچه آن در یک چشم بر هم زدن با بارانک (قسمت اول)

معماری از کجا آغاز شد؟ یکی از مهمترین دغدغه های هر فرد در طول زندگی ، معماری محل اقامت یا به عبارتی جایی است که برای […]
2022/01/05

معماری ساده و تاریخچه آن در یک چشم بر هم زدن با بارانک (قسمت اول)

معماری از کجا آغاز شد؟ یکی از مهمترین دغدغه های هر فرد در طول زندگی ، معماری محل اقامت یا به عبارتی جایی است که برای […]
2022/01/05

معماری ساده و تاریخچه آن در یک چشم بر هم زدن با بارانک (قسمت اول)

معماری از کجا آغاز شد؟ یکی از مهمترین دغدغه های هر فرد در طول زندگی ، معماری محل اقامت یا به عبارتی جایی است که برای […]